Lovpligtige eftersyn af exenterpresser, hydrauliske pressere, kantpressereog løfteborde. Eftersynskort med detaljer om tilstand og beskrivelse af sikkerheden afleveres efter kontrol.

 

Risikovurdering af maskiner samt forslag til sikring af disse.

 

Stoptidsmåling, også af valser

 

Olie- og filterskift på hydrauliske anlæg samt maskiner.

 

Olierensning ned til 2 my, samt fjernelse af vand

 

Rep.af hydrauliske akkumulatorer og cylindre.

 

Rep.af diverse maskiner indenfor jern- og metalindustrien samt maskinflytning.

Lars Petersen

Voldgade 38

8700 Horsens

+45 22 30 29 73

lp@lpmaskinservice.dk

CVR-nr 36715847

 

 

Maskinsikkerhed - Risikovurdering - Lovpligtigt Eftersyn